‘Dead end’ sa dalawang taong pagtahak ng kabataan sa ‘Daang Matuwid’


Martsa ng militanteng kabataan patungong Mendiola, para irehistro ang pagkadismaya nila sa administrasyong Aquino, laluna't nalalapit na ang State of the Nation Address ng pangulo sa Hulyo 23. (Pher Pasion)
Martsa ng militanteng kabataan patungong Mendiola, para irehistro ang pagkadismaya nila sa administrasyong Aquino, laluna’t nalalapit na ang State of the Nation Address ng pangulo sa Hulyo 23. (Pher Pasion)
Inilabas ng militanteng kabataan ang kanilang galit sa administrasyong Aquino sa isinagawang walk-out sa kanilang mga pamantasan. Dismayado umano sila dalawang taong panunungkulan ni Aquino.
Bitbit ang kanilang mga panawagan, nagtipon ang daan-daang mga nag-walkoutna kabataan sa harap ng University of Sto. Tomas sa Espana Avenue at tumulak sa paanan ng Mendiola kung saan nila binatikos ang administrasyong Aquino sa walang pagbabago at papalala krisis sa edukasyon.
“Walang maningning na kinabukasan ang kabataan habang patuloy ang pagkaltas sa badyet ng edukasyon. Habang tumataas ang mga bayarin sa pribadong pamantasan, pinipili na lumipat ng mga mag-aaral sa mga pamantasan na mababa ang pondo. Ang iba naman ang nagiging out-of-school youths. Nasan ang ‘Daang Matuwid’ sa buhay ng kabataan?” diin ni Vencer Crisostomo, pangkalahatang kalihim ng Kabataan Party-list.
Ayon naman sa Anakbayan, ang dalawang taon ni Aquino ay marka ng taunang pagtaas ng matrikula, pagtaas ng bilang ng dropout, paglala ng kahirapan kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis at demolisyon sa mga komunidad.
“Ang nakita nami’y mga programa na ang nakinabang ay iilang makapangyarihan, nagprotekta sa mga abusadong monopolyo at naglingkod sa interes ng Estados Unidos,” pahayag ng Anakbayan.
Komersyalisasyon todo implementasyon
Binatikos ng militanteng kabataan ang pagpabor umano ng administrasyong Aquino sa komersiyal na interes sa halip na tugunan ang pangangailangan ng kabataan sa edukasyon. (Pher Pasion)
Binatikos ng militanteng kabataan ang pagpabor umano ng administrasyong Aquino sa komersiyal na interes sa halip na tugunan ang pangangailangan ng kabataan sa edukasyon. (Pher Pasion)
Ayon naman sa National Union of Students of the Philippines, patuloy ang pagtalikod ng gobyerno ni Aquino sa sektor ng edukasyon.  Nakaranas muli ang sektor ng edukasyon ng pagkaltas sa badyet nito sa sa loob ng dalawang taon. Naitulak nito ang mga pamantasan na magtaas ng matrikula o di kaya’y magbenta o magparenta ng mga lupa at iba pang assets nito sa pribadong sektor.
Ayon kay Cleve Argulles, student regent ng Unibersidad ng Pilipinas-Diliman, kailangan na ng isang mag-aaral sa UP ng aabot sa PhP30,000 kada semestre. Ito’y dahil sa bagong iskemang ginagawa ng unibersidad sa Socialized Tuition and Financial Assistance Program (STAFP) na awtomatikong inilagay sa Bracket A ang mga mag-aaral na may PhP1,500 kada yunit.
“Isipin ninyo, sa mismong bakuran ng UP, itatayo ang isang mall na pag-aari ng mga Ayala. Sa mismong UPIS (UP Integrated School). Ito’y lantarang paggamit ng lupa ng UP sa komersiyal na interes. Habang sa UP Visayas naman, magkakaroon ng pribadong resort,” dagdag ni Argulles.
Sa Polyteknikong Unibersidad ng Pilipinas (PUP) naman, nananatiling kulang ang pondong inilaan, bagamat may pagtaas mula mahigit PhP600 Milyon noong 2011 na umaabot sa PhP735-M ngayong 2012. Nangangailangan pa rin ang PUP ng P2 Bilyon para sa pondo nito, ayon kay Helen Alfonso, student regent ng PUP.
Nitong pagpasok ng akademikong taon 2012-2013, P450 ang tinatayang naidagdag na miscellaneous fee sa mga nasa unang taon sa PUP.
Sa Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology (Earist), nanganganib na mawalan ng gusali ang mga mag-aaral sa bantang pag-okupa dito ng Unibersidad de Manila (UDM) dahil sila man ay may kakulangan sa klasrum, ayon kay Philip Bautista, mula sa konseho ng Earist.
“Hindi ito simpleng pagpapabaya. Sistematiko ito. (Ito) ang unti-unting pagtalikod ng gobyerno sa ating karapatan sa edukasyon,” ayon kay Argulles.
Kasabay naman ng pagtaas ng bayarin ng State Universities and Colleges (SUCs), ganoon din sumabay ang pribadong mga pamantasan. Mahigit sa 200 pribadong pamantasan ang inaprubahan ng Commission on Higher Education (CHED) na magtaas ng matrikula ngayong taon, ayon sa Kabataan.
“Ginagawa tayong parehong konsiyumer at produkto ang mga mag-aaral sa loob ng mga pamantasan. Tayo ang konsiyumer sa mataas na edukasyon at produkto na magsisilbi sa merkado. Ibebenta (tayo) sa mga kapitalista upang mapagsamantalahan,” diin ni Sheryl Alapan, deputy secretary-general ng National Union of Students of the Philippines (NUSP).
Represyon sa kampus
Ayon sa College Editors Guild of the Philippines (CEGP), sa patuloy na komersalisasyon ng edukasyon at pag-abandona ng gobyerno sa karapatan ng mga kabataan sa edukasyon ay siya ring patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng represyon sa loob ng mga kampus.
“Mula noong nakaraang taon, mahigit sa 300 campus press freedom violationsna ang naitatala ng CEGP, kabilang na ang kaso ng libelo na kinakaharap ngayon ni Jesusa Paquibot ng UP Outcrop Baguio,” ayon kay Anna Tolentino, pangkalahatang kalihim ng CEGP.
Ayon naman kay Alapan, sa Camarines Sur Polytechnic College, kinasuhan nggrave misconduct ng administrasyon ang mga mag-aaral na nanawagan ng dagdag na mga klasrum. May mga pamantasan pa rin na hindi nagpapahintulot sa kanilang mga mag-aaral na magkaroon ng mga organisasyon na lumalabag sa karapatan ng mga mag-aaral na organisahin ang kanilang mga sarili.
“Lalong nailalayo ang mga mag-aaral sa kanilang karapatan, higit nilang nauunawaan ang kahalagahan ng pagkikisangkot at paglaban subalit marahas tayong sinusupil. Kung hindi papatalsikin sa mga publikasyon o sa konseho ng mga mag-aaral, nagagawang suspendihin o di kaya sipain ang mga mag-aaral dahil mga kontra-estudyanteng mga polisiya,” ayon kay Romina Astudillo, tagapangulo ng CEGP sa National Capital Region.
K+12, banta sa kinabukasan ng paggawa
Kasabay na binatikos ng mga kabataan ang programang K+12 ni Aquino. Mapanganib umano ang K+12 dahil pinatitibay nito ang kasalukuyang labor-export policy sa kapariwaraan ng mga manggagawang Pilipino ayon sa NUSP.
“Layunin ng K+12 na mas palalain ang kasalukuyang mababa ng sahod ng mga manggagawa at higit na itulak ang mga kabataan na magtrabaho para sa dayuhan imbes na magtuloy ng pag-aaral sa kolehiyo,” ayon kay Gemma Canalis, pambansang tagapangulo ng League of Filipino Students.
Sa programang K+12, inaasahan na magtatapos ang mga kabataan sa legal na edad (18 years old) para makapagtrabaho. Sa ganitong balangkas, itinutulak ang mga magsisipagtapos ng K+12 na magtrabaho kaysa mag-aral. Magdudulot din ito ng pagkaltas sa badyet sa edukasyon dahil sa magiging opsiyonal na lamang ang pagpasok sa kolehiyo, ayon sa CEGP.
“Hindi ang interes ng mga mag-aaral ang siyang nasa implementasyon ng K+12 kundi para sa kapakanan ng negosyon. Nais tayong paniwalain ni Aquino ng kanilang retorika na ito ang gamot sa sakit ng lipunan natin na kawalan ng trabaho na ang gagawin ay maging pabrika ng semi-skilled na mga manggagawa ang ating mga paaralan na kanilang pagsasamantalahan upang maging bahagi ng lumalaking bilang ng low-wage earners,” ayon kay Mark Louie Aquino, ikalawang nominado ng Kabataan Party-list.
“Mula K+12 na programa na nagdadala ng pangangailangan ng dayuhan at kapitalista hanggang sa paglagda sa Executive Order 79 na lalong nagbuyangyang sa ating mga likas na yaman na dambungin ng malalaking kompanyang minahan,” ani Canalis.
“Ang mga proyekto ni Aquino ay nakadisenyo para sa kanyang dayuhang boss,” pagtatapos niya.

Comments